Geschiedenis

Ten gevolge van het Kyoto protocol, diende Europa en dus ook BelgiŽ de broeikasgassen fors te verminderen. Deze gassen bestaan voor een groot deel uit emissie van koolstofdioxide (CO≤). Gezien 40% van het energieverbruik in BelgiŽ voor rekening genomen wordt van huishoudelijk gebruik (verwarming, koeling en verlichting) is het duidelijk dat hier inspanningen moesten gedaan worden.

Europa heeft hiervoor richtlijnen opgesteld waar de lidstaten zich dienen naar te schikken. Omdat in BelgiŽ de bevoegdheid hiervoor bij de gewesten ligt, heeft Vlaanderen vanaf 01-01-2006, de energie prestatieregelgeving in voege gebracht.

Toepassingsgebied

De energie prestatieregelgeving  is van toepassing op elk gebouw of op elk deel van het gebouw met een afzonderlijk gebruik of met een verschillende bestemming, op voorwaarde dat:

Er voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw of aan het deel van het gebouw een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt.

Er in het gebouw energie verbruikt wordt om het te verwarmen of te koelen voor gebruik door mensen met de bedoeling om er een specifieke binnentemperatuur te creŽren.

EPB eisen

Deze eisen zijn op te splitsen in een 3-tal soorten:

Thermische isolatie eisen met een maximaal K-peil (nu vastgesteld op K45), maximale U-waarden of minimale R-waarden.

Energieprestatie-eis met een maximaal E-peil (nu vaastgesteld op E100).

Binnenklimaateisen met minimumeisen voor ventilatievoorzieningen en de beperking van het risico op oververhitting tijdens de zomer.

VCPA en de EPB verslaggeving

VCPA bvba heeft zich dan ook bekwaamd om naast de veiligheidscoŲrdinatie eveneens de EPB verslaggeving op zich te nemen. Dit kan gebeuren voor de gehele bouwfase, ontwerp en uitvoering als enkel voor de uitvoeringsfase waarbij de architect de E-peil berekening uitvoert op het ontwerp en wij in uitvoering de verslaggeving uitoefenen.

Gekoppeld met de veiligheidscoŲrdinatie kunnen wij dan ook een korting geven.